لینک مستقیم{"بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با نقد شوندگی و بازده سهام"}

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان "بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با نقد شوندگی و بازده سهام" را مشاهده می نمایید.
"بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با نقد شوندگی و بازده سهام"|50291603|lo


چکیده


ارزش افزوده اقتصادی یکی از کاراترین معیارها بر ای ارزیابی عملکرد مدیران است. معیار اقتصادی دیگر که تفاوت بین ارزش بازار شرکت و سرمایه بکار گرفته شده در شرکت را نشان می دهد ارزش افزوده بازار است. در این پژوهشتلاششدهاستتارابطهبينارزش افزوده اقتصادی با نقد شوندگی و بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي شود. براي اين منظور نمونه اي مشتمل ---- شرکت می باشند که در طی سالهای ---- تا ----- در بورس حضور داشته اند وصورتهای مالی آنها در دسترس باشد و سال مالی آنها طی دوره مذکور تغییر نکرده باشد همچنین پایان سال مالی آنها در پایان اسفند ماه هر سال باشد وشرکتهایی که سهام آنها در سالهای مذکور مورد دادوستد قرارگرفته باشد. با اعمال شرایط فوق تعداد اعضای جامعه آماری به ----- شرکت کاهش یابد. نقد شوندگی و بازده سهام متغیرهای وابسته تحقیق، ارزش افزوده اقتصادی متغيرهاي مستقل و متغیرهای کنترلی شامل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام می باشد. در اين پژوهش از مدل رگرسیونی استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان ميدهد،بین ارزش افزوده اقتصادی و نقد شوندگی سهام رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد. همچنین بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد. در نهایت نتایج نشانگر این است که، بین رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با نقد شوندگی بازار سهام و بازده سهام تفاوت معناداری وجود دارد.واژه های کلیدی: ارزش افزوده اقتصادی، نقد شوندگی، بازده سهاممطالب دیگر:
📎تحقیق طراحي قطب نماي الكتريكي با استفاده از KMZ52 و KMZ51📎تحقیق طراحی مدار رگولاتور 5+ ولت براساس مدل سوئیچینگ📎تحقیق طراحي و پياده سازي مدار شارژر باتري و مدار درايور موتورها📎تحقیق طراحي و ساخت جبران كننده ايستاي توان راكتيو منبع ولتاژي براي جبران بار📎تحقیق طرح توليد كليد و پريز📎تحقیق طرز کار فرستنده fm📎تحقیق عناصر، اصطلاحات و مدارهاي كوانتومي📎تحقیق ترانزیستور📎تحقیق عيب يابي الكتريكي📎تحقیق عيب يابي موتورهاي الكتريكي📎تحقیق فراهم سازی مسیرهای شبکه جاده ای محدود کننده جابه جایی ها به صورت زمینه سرویس موبایل📎تحقیق فرستنده AM📎تحقیق كارخانجات پارس الكتريك📎تحقیق قيمت گذارى سيستم انتقال در سيستم هاى دسترسى باز📎تحقیق قطعه LCD TIMER📎تحقیق قطعات نیمه هادی در مایکروویو📎تحقیق فيبرنوري در شبكه ارتباطات زيرساخت📎تحقیق فيبر نوري چگونه کار مي کند؟📎تحقیق فوتوديودهاي آوالانژ (APDS)📎تحقیق فناوري نانو چيست؟📎تحقیق دستگاه های cnc📎تحقیق فلیپ فلاپ📎تحقیق تعادل جسم صلب📎تحقیق تحلیل فضاهای شهری📎تحقيق آب‌ هاي شور