لینک مستقیم{دانلود تحقیق نور}

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان دانلود تحقیق نور را مشاهده می نمایید.نور ,سرعت نور,ویژگی های نور ,انواع نور,بازتاب نور,ماهیت و معادلات حرکتی نور
دانلود تحقیق نور|40272951|lo

فهرست مطالب

مقدمه

سرعت نور

ماهیت و معادلات حرکتی نور

کمیات نوری د رمحیط و خلا

محاسبه سرعت نور د رمحیط بوسیله روابط ماکسول

انتشار(نور)

ضریب شکست(محیط های همگن)

بازتاب(نور)


ترسیم و ردیابی پرتو

مقدمه

نورهای اصلی عبارتند از قرمز ، سبز و آبی.

رنگهای فرعی از ترکیب این رنگها بدست می‌آید.

 • قرمز + سبز = زرد
 • قرمز + آبی = گلی
 • آبی + سبز = فیروزه‌ای

 • رنگهای زیر مکمل هم هستند که از ترکیب آنها نور سفید بدست می‌آید.

 • سبز + گلی = سفید
 • قرمز + فیروزه‌ای = سفید
 • زرد + آبی = سفید

 • از ترکیب سه رنگ زرد ،‌ فیروزه‌ای و گلی رنگ سیاه حاصل می‌شود. در اصطلاح گفته می‌شود که این رنگها همدیگر را جذب می‌کند.

  سرعت نور

  مقدار سرعت نور:
  نور بیشترین سرعت خود رادر خلا دارد که حدودا300000 کیلومتر بر ثانیه می باشد مقدار سرعت نور در محیط مادی غیر خلا کمتر ازمقدارش در خلا است.
  با حل معادلات ماکسول و رسیدن به معادله بنیادی موج مقدار سرعت نور بر حسب گذردهی الکتریکی خلا وتراوایی مغناطیسی خلا بر طبق زابطه سرعت امواج الکترومغناطیسی ماکسول داده می شود.

  اندازه گیری سرعت نور:
  یکی از دقیقترین اندازه گیری های الکتریکی کمیت گذردهی الکتریکی در تراوایی مغناطیسی است که در مؤسسه ملی استاندارد ها در آمریکاه بوسیله رزا (Roza) و درسی(Dorsey) انجام شد.

  نحوه اندازه گیری سرعت نور توسط رزا(Roza):
  ایشان ظرفیت خازنی را که ابعاد فیزیکی آن دقیقا معلوم بود را از طریق محاسبه یافت. این ظرفیت در یکای الکتریسیته بدست آمد سپس با استفاده از پل و تستون ، ظرفیت همان خازن را در یکای الکترو مغناطیس یافت نسبت این دو مقدارظرفیت در یکای SI بصورت حاصلضرب گذردهی الکتریکی در تراوایی مغناطیسی داده شد نتیجه این اندازه گیری بسیار دقیق بود.

  تاریخ اولین اندازه گیری سرعت نور:
  رومر(Romer) اولین کسی بود که در سال 1676 با مطالعه گرفتگی ماه های بر جیس سرعت نور را اندازه گرفت پژوهشگران متعددی بطور مستقیم
  سرعت انتشار نور را اندازه گرفته اند.نتایج این اندازه گیری ها با دخالت خطای آزمایش جواب واحدی را دنبال می کنند .

  اینکه نور یک نوع آشفتگی الکترو مغناطیسی است غیر قابل انکاراست دقیق ترین اندازه گیری سرعت نور که آنرا با حرف اختصاری C در خلا نشان می دهند با استفاده از لیزر (Laser)بوده که در سال 1972 بوسیله اوانسون(Evanson) و همکارن او در مؤسسه ملی استاندارد انجام شده و نتیجه آن چنین است: (29979245692 متر بر ثانیه)

  بحث کلی بسیار خوبی در مقاله "سرعت نور" نوشته بر گسترند در دایره المعارف فیزیک موجوداست.

  فایل ورد 17 ص


  مطالب دیگر:
  📃مقاله بررسي اثر افزايش شارژ داغ بر روي مصرف انرژي الكتريكي و هزينه هاي توليد كوره هاي قوس الكتريك📃مقاله بررسي اثر تغييرات درصد كربن آهن اسفنجي بر روي مصرف انرژي كوره هاي قوس الكتريكي📃نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آباده (واقع در استان فارس)📃نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ارسنجان (واقع در استان فارس)📃نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بوانات (واقع در استان فارس)📃نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان داراب (واقع در استان فارس)📃نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان اقلید (واقع در استان فارس)📃نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان استهبان (واقع در استان فارس)📃نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فراشبند (واقع در استان فارس)📃نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فسا (واقع در استان فارس)📃نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فیروزآباد (واقع در استان فارس)📃نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان جهرم (واقع در استان فارس)📃نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان کازرون (واقع در استان فارس)📃نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان لامرد (واقع در استان فارس)📃نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان خرمبید (واقع در استان فارس)📃نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان لارستان (واقع در استان فارس)📃نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ممسنی (واقع در استان فارس)📃نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان مرودشت (واقع در استان فارس)📃نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان مهر (واقع در استان فارس)📃نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان نیریز (واقع در استان فارس)📃نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان قیر و کارزین (واقع در استان فارس)📃نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سپیدان (واقع در استان فارس)📃نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شیراز (واقع در استان فارس)📃نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان زرین دشت (واقع در استان فارس)📃مقاله برسي تاثير كارسرد قبل از پيرسازي بر ريز ساختار آلياژ AEREX 350