لینک مستقیم{دانلود تحقیق کاربرد الکترومغناطیس در ژئوفیزیک}

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان دانلود تحقیق کاربرد الکترومغناطیس در ژئوفیزیک را مشاهده می نمایید.کاربرد الکترومغناطیس ژئوفیزیک,ژئوفیزیک معدن ,نشانه های ژئوفیزیکی
دانلود تحقیق کاربرد الکترومغناطیس در ژئوفیزیک|40272946|lo

مقدمه

هدفهای یك برداشت ژئوفیزیكی عبارتند از تعیین محل ساختارها یا اجسام زمین‌ساختی زیرزمینی و در صورت امكان اندازه گیری ابعاد و ویژگیهای فیزیكی مربوط به آنها د راكتشاف نفت اطلاعات ساختاری مورد توجه است زیرا نفت با عوارض خاص چون تاقدیس در سنگهای رسوبی ارتباط دارد. در ژئوفیزیك معدن تاكید بر آشكارسازی و تعیین ویژگهیای فیزیكی می شود. هر چند كانسارهای معدنی نشانه های ژئوفیزیكی متمایز و قابل اندازه گیری از خود بروز می دهند ولی اغلب شكل نامنظم دارند و در سنگهایی با ساختار پیچیده روی می دهند كه تفسیبر كمی دقیق را دشوار یا غیرممكن می سازد. در بررسیهای اولیه ساختگاه ممكن است هم ساختار و هم ویژگیهای فیزیكی مورد توجه مهندسان باشد. در محل ساختمانهای بزرگ اغلب تغییرات عمقی سنگ كف مودر نیاز است ووقتی كه تحمل بارهای سنگین مورد لزوم باشد ویژگیهای مكانیكی روبار ممكن است اهمیت پیدا كند. یك برداشت ژئوفیزیكی شامل مجموعه ای از اندازه گیریهاست كه معمولا با طرحی نظم دار بر روی سطح زمین دریا یا هوا به طور قائم در داخل چاه آزمایشی انجام می شود. این اندازه گیریها ممكن است از تغییرات فضایی میدانهای نیروی ایستا باشد(گرادیان های پتانسیل الكتریكی گرانشی یا مغناطیسی ) یا از سرشتیهای میدانهای موج بخصوص از زمان سیر امواج كشسان (لرزه ای و واپیچش ) دامنه و فاز امواج الكتور مغناطیسی . این میدانهای نیرو و موج تحت تاثیر ویژگیهای فیزیكی و ساختار سنگهای زیرزمینی قرار می گیرد. از آنجا كه ویژگیهای فیزیكی اغلب مربوط به مرزهای زمینشناختی است و لذا هر گونه مساله ساختاری به تفسیر این میدانها در روی زمین بر حسب این ناپیوستگی ها بر می گردد. آسانی انجام این كار به عوامل بسیار بسته است كه از آن میان پیچیدگی ساختار و درجه تباین ویژگیهای فیزیكی سنگهای سازنده آن ساختار اهمیت خاص دارند. واضح است كه در انتخاب تكنیك ژئوفیزیكی كه باید مطالعه مساله ای بكار رود تباین ویژگیهای سنگهای زیر زمینی وهمگنی آنها در یك سازند خاص از عوامل مهمی است كه باید مورد توجه قرار گیرند. ویژگیهایی از سنگها كه بیش از همه در اكتشافات ژئوفیزیكی از آنها استفاده می شود عبارتند از كشسانی ، رسانندگی الكتریكی ، چگالی ، خودپذیری مغناطیسی و قطبش پذیری باقمیانده والكتریكی . ویژگیهای دیگری چون درجه رادیواكتیویته نیز تا حد كمی به كار می روند. همه مواد اثر گرانشی دارند ولذا تغییرات جانبی چگالی در داخل زمین تغییراتی كوچك ولی غلب قابل اندازه گیری در گرانی بر روی زمین بوجود می آورد. همین طور بسیاری از سنگها محتوی مقادیر كوچكی از ككانیهای مغناطیسی می باشند ولذا تا حدی از خودپذیری مغناطیسی یا مغناطیدگی دائم آنهاست سبب تغییرات محلی در میدان مغناطیسی منتجه می شود كه باز هم بر روی سطح زمین قابل اندازه گیری است. از روی شكل میدانهای گرانشی یا مغناطیسی منتجه می شود كه باز هم بر روی سسطح زمین قابل اندازه گیری است . از روی شكل میدانهای گرانشی یا مغناطیسی منتجه می شود كه با زهم بر روی سطح زمین قابل اندازه گیری است . از روی شكل میدانهای گرانشی یا مغناطیسی سطح زمین میتوان استنتاجهایی از ساختار زیرزمینی بدست آورد هر چند به لحاظ ابهام دروانزادی در این روشهای میدان پتانسیل اگر بخواهیم به حلهای قابل استفاده برسیم به اطلاعات زمینشناسی یا اطلاعات ژئوفیزیكی دیگر نیاز داریم.

فایل ورد 25 ص


مطالب دیگر:
🔑تعهد سازمانی🔑تعیین نیاز پروتئین و انرژی در فیل ماهی🔑تعيين اسلامپ بتن گزارش كار آزمايشگاه تكنولوژي بتن🔑تغذیه درنوجوانان،بزرگسالان وسالمندان و نقش آن درپیشگیری ازبیماریها🔑تغذیه سالم و رژیم های غذایی🔑تغذیه و بهداشت مواد غذایی🔑دوره آموزشی مروری بر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغها🔑دید دوبعدی🔑دیود🔑ديگ بخار و جايگاه آن دريک نيروگاه حرارتی🔑ذرات بنیادی اتم🔑ذرات کوچک، کوچکتر، کوچکترین🔑رابطه مديريت استراتژيك و مديريت منابع انساني🔑راه اندازی و مديريت وبلاگ در روابط عمومی الکترونيک🔑راه آهن و حمل ونقل🔑راه سوم اقتصاد در پسا تحریم🔑راهبردهای حل مسئله در ریاضیات ریاضی هفتم تحقیق دانش آموزی🔑راهبردهای دفتر توسعه فناوری سلامت🔑راهبردهای نوین روابط عمومی🔑راهبردهاي جديد کنترل اضافه وزن و عوامل خطر زاي بيماريهاي قلبي عروقي در کودکان و نوجوانان🔑راهکارهای افزایش فروش در بازار رقابتی🔑راهکارهای توسعه و گسترش نفوذ بیمه عمر در صنعت بیمۀ کشور🔑راهکارهای فروش در شرایط بازاردشوار🔑راهكارهاي كاهش تنش براي كاركنان نوبتكار🔑راهنمای بالینی هیپرلیپیدمی و HLP